Wychowanie dzieci w dzisiejszych czasach

W każdych czasach nieco inaczej wychowuje się dzieci. Jednak dawniej zawsze było wiadomo, jakich wartości się trzymać. Mogły się one z czasem zmieniać, ale były wyraźne i nie trzeba było szczególnie zastanawiać się, która opcja przyniesie więcej pożytku. Tymczasem dzisiaj jest tyle sprzecznych opinii i sposobów życia, że bardzo trudno jest wybrać, co właściwie najlepiej wpajać swoich dzieciom. Jedni twierdzą, że najlepiej wychowywać tradycyjnie, inni są zwolennikami nowych metod.

Zmienia się świat i trudno za nim samemu nadążyć, o co dopiero mówić o wprowadzeniu w tajniki tego świata drugiej, niedorosłej jeszcze osoby, która bardzo polega na zdaniu rodziców. I jak włączyć w proces wychowania nowe technologie i media?

Nie można całkiem zignorować faktu, że komputery czy komórki to już codzienność i po prostu odciąć dzieci od tego rodzaju urządzeń, bo takie maluchy w późniejszym życiu mogłyby mieć problem z przystosowaniem się do wymagań czasów. Ale nie można też na wszystko dzieciom w tym zakresie pozwalać, bo nowe media to też nowe zagrożenia. A nawet starszym niełatwo zorientować się w tych przemianach i procesach na tyle, żeby móc skutecznie chronić swoje dzieci. Rodzice nie nadążają za współczesnością, a to rodzi problemy wychowawcze, które trudno potem wyprostować w społeczeństwie.