Czym jest pit 28?

Czym jest pit 28?

Czym jest pit 28?

Rozliczenie roczne PIT opiera się na przygotowaniu, jak również złożeniu rocznej deklaracji podatkowej. Do takiego działania są zobowiązane wszystkie podmioty, które w danym roku podatkowym uzyskały jakikolwiek przychód. Złożenie takiej deklaracji jest jedyną podstawą do tego, aby móc zapłacić podatek, jak również uzyskać jego ewentualny zwrot, gdy pojawiła się nadwyżka wpłaconych zaliczek.

PIT 28

PIT 28 jest to nic innego, jak formularz służący do rocznego rozliczania się z urzędem skarbowym. Charakteryzuje się on tym, że powinny z niego korzystać osoby, które w roku podatkowym osiągały przychody ewidencjonowane, a więc takie, które były objęte opodatkowaniem ryczałtowym. Warto również zaznaczyć, że taka deklaracja podatkowa w chwili obecnej występuje w dwóch wariantach, do których należy zaliczyć nie tylko PIT 28, ale również PIT 28S. W przypadku tej pierwszej wersji należy powiedzieć przede wszystkim to, że służy ona samemu podatnikowi do rozliczenia osiągniętych przychodów w poprzednim roku podatkowym, za które składane jest zeznanie.

Kto jest zobowiązany do złożenia takiego zeznania podatkowego?

Do złożenia takiego zobowiązania podatkowe zobowiązane są następujące podmioty: osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie przychodów ewidencjonowanych na własne nazwisko, jak również osoby zajmujące się prowadzeniem najmu, podnajmu, bądź też dzierżawy opodatkowane w sposób ryczałtowy.

Czy taka deklaracja podatkowa powinna zostać składana również przy zawieszeniu działalności gospodarczej?

Taka deklaracja podatkowa powinna zostać również złożona nawet w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej. Dzieje się tak, ponieważ zarówno brak uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w okresie zawieszenia jej prowadzenia, jak również swoiste zwolnienie z płacenia tego podatku w tym okresie nie powodują powstania braku obowiązku złożenia takiego zeznania podatkowego za rok, w którym nastąpiło zawieszenie w prowadzeniu naszej działalności gospodarczej.

W jaki czasie należy rozliczyć takie zeznanie i co grozi za przekroczenie terminu?

Deklarację należy złożyć najpóźniej do 28 lutego. W przypadku przekroczenia takiego terminu musimy liczyć się z pewnymi konsekwencjami, a można do nich zaliczyć przede wszystkim wymierzenie kary grzywny. Kara grzywny w tym przypadku może wynieść nawet od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Składanie deklaracji podatkowej przez internet

Składanie deklaracji podatkowej jest możliwe również przez internet. Aby tego dokonać nie jest wymagane posiadanie elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

Dodaj komentarz