Dobry start – wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny

Dobry start – wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny

Początek roku szkolnego

Powrót do szkoły po wakacjach niektórym rodzicom spędza sen z powiek. Nowe podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, buty, ubrania – to wszystko sporo kosztuje. Program „Dobry Start” próbuje chociaż trochę pomóc rodzicom w zakupie niezbędnych rzeczy. Piszę „trochę”, ponieważ mówimy o kwocie 300zł, które rodzina otrzyma na każde uczące się dziecko. Wszyscy wiemy, że same podręczniki niekiedy kosztują więcej, a gdzie jeszcze reszta rzeczy? Ale jak to mówią – lepszy rydz niż nic. Komu zatem należy się dodatek pieniężny i jak starać się o jego otrzymanie oraz kiedy należy złożyć wniosek? Oto kilka kwestii, które powinniśmy wiedzieć.

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia, dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Zatem pomoc obejmie na pewno czas szkoły podstawowej i liceum czy technikum. Natomiast nie będzie ona przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (zerówka) w szkole lub przedszkolu – a szkoda, bo one także potrzebują wyprawki i podręczników.

Dobry start – wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny

Wniosek o świadczenie „Dobry Start”, podobnie jak świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” można składać online już od 1 lipca lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Może go złożyć mama, tata lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

W tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony później, to pomoc trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. Rodziny otrzymają wsparcie finansowe bez względu na dochód. To pomoc dla 4,6 miliona uczniów. Jeżeli twoje dziecko będzie zaczynało nowy rok szkolny, skorzystaj z tego świadczenia – to wam się należy!

Dodaj komentarz