Czym są choroby hematologiczne?

Czym są choroby hematologiczne?

Chorobami hematologicznymi określane są choroby krwi, a także choroby naszego układu krwiotwórczego. Do grupy tych chorób zaliczamy anemie, czyli choroby z grupy niedokrwistości, a także nowotwory, licznego rodzaju skazy oraz wiele innych. Pomimo tego, iż mamy już XXI i wszystkie szczeble medycyny są bardzo rozwinięte, choroby z grupy hematologicznych są w dalszym ciągu słabo poznaną dziedziną, a badania nad nią raczkują. W naszym kraju jednym z najlepiej wyspecjalizowanych oddziałów medycyny, w którym zajmują się tą tematyką jest hematologia z Łodzi . Jest, to specjalizacja dość radykalna, która w dalszym ciągu wymaga rozwoju oraz wysoko rozwiniętych badań.

Zazwyczaj, to choroby krwi stwarzają największe wyzwania dla współczesnych medyków, są również uciążliwe dla samych pacjentów. Dziedzina ta wymaga ciągłego doskonalenia. Genetyczne przyczyny chorób układu krwiotwórczego nie są jeszcze w pełni poznane, co wiąże się z tym, że lekarze próbując stawiać diagnozy, a następnie leczyć pacjentów, często robią to po macoszemu. Niejednokrotnie kończy się to tragicznie. Hematologia, z założenia zajmuje się badaniami procesu hematopoezy, zahacza też o takie specjalności jak immunologia, czy epidemiologia. Jedną z najniebezpieczniejszych chorób układu krwiotwórczego jest zdecydowanie białaczka. Są one złośliwymi nowotworami szpiku.

Cechuje je nieprawidłowa oraz nadmiarowa proliferacja komórek, która zachodzi w szpiku, przy jednoczesnym zahamowaniu procesu ich dojrzewania. Przebieg tej choroby jest bardzo agresywny. Jeśli w porę nie zostanie wykryta, skonsultowana z lekarzem lub nie podjęte zostaną żadne działania lecznicze, może być przyczyną śmierci. Nowotwory złośliwe z tej grupy możemy klasyfikować pod kątem tego, która linia komórkowa poddaje się proliferacji. Dzielimy je, więc na dwie grupy: białaczki szpikowe oraz białaczki limfoblastyczne. Niestety, do dziś etiopatogeneza tych nowotworów nie została do końca objaśniona, a wczesne objawy tej groźnej choroby są bardzo niecharakterystyczne.”

Dodaj komentarz