Dziewięć błędów w strategii Perestroiki

Przepis na udane podróżowanie

W związku z aktualnymi wydarzeniami w Polsce publikujemy tekst byłego archiwisty KGB Anatolija Golicyna na temat istoty ‘Perestroiki’ czyli tego co naprawdę stało się ze Związkiem Sowieckim. Ten tekst ukazuje się tylko u nas za wiedzą i zgodą Autora. 

Euforia i zdezorientowanie, które wywołały zmiany w Związku Sowieckim przyczyniły się do powstania nieporozumień i błędnych wyobrażeń dotyczących Gorbaczowa i jego perestroiki. Nawet jeśli te wszystkie przekłamania nie są wynikiem skompromitowanych błędnych metod analizy na Zachodzie, to nadal nikt nie dokonał jej korekty.

PIERWSZY BŁĄD Korzenie ‘perestroiki

Przekonanie, że perestroika nastąpiła w rezultacie presji militarnej Prezydenta Reagana na Związek Sowiecki i wpływu amerykańskiego kapitalizmu. Ci, którzy hołdują temu przekonaniu upierając się, że Zachód “wygrał zimną wojnę” nie podejrzewają, że perestroika była rezultatem długo dystansowej strategii, przygotowań i planowania.

DRUGI BŁĄD Charakter lokalny ‘perestroiki’

Obserwatorzy uważali, że perestroika dotyczy wyłącznie ograniczenia polityki represji żeby wzmocnić upadającą gospodarkę sowiecką i przystosować Związek do wymagań i norm współczesnego świata. Zgodnie z tym przekonaniem Sowieci nie zamierzali realizować perestroiki za granicami świata komunistycznego i dążyć do wprowadzenia komunizmu na arenie międzynarodowej poprzez “transformację”.

TRZECI BŁĄD Wiara, iż Związek Sowiecki stanie się demokracją.

Na Zachodzie powszechnie sądzono, że Gorbaczow próbuje zdemokratyzować Związek Sowiecki. Nie zdawano sobie jednak sprawy z tego, że on rozszerza zasięg “demokracji komunistycznej” to znaczy, nowej bardziej zaawansowanej fazy socjalizmu, który tylko będzie przypominał z pozoru demokrację w zachodnim stylu.

CZWARTY BŁĄD Upadek ideologii

Przekonanie, że ideologia upada, lub upadła, a Gorbaczow odrzucił walkę klas i wszedł na “drogę kapitalizmu”. Nie zrozumiano, że perestroika jest narzędziem do odbudowy ideologii. Reforma nie odrzuca walki klasowej ale z właściwą sobie finezją gwarantuje pokonanie kapitalistycznych demokracji za pomocą broni kapitalistów.

Dojdzie jeszcze do krwawych starć w ramach walki klasowej.

Zachodnie elity uważają, że pomagają budować demokrację. W rzeczywistości finansują swój własny upadek i kopią sobie grób. Niestety dojdzie do tragedii bo ockną się dopiero wtedy, gdy będzie już za późno.

PIĄTY BŁĄD Zwycięstwo ideologii kapitalizmu

Przekonanie, że Zachód wygrał wojnę idei. Jak na ironię Sowieci przy pomocy perestroiki przechwycili kontrolę nad strategicznymi, politycznymi wydarzeniami na arenie międzynarowej. I prowadzą działania w ramach długo terminowej strategii, której celem jest uniemożliwienie Zachodowi, żeby przetrwał.

SZÓSTY BŁĄD Zimna wojna się skończyła.

Zachód sądzi, że Związek Sowiecki mu nie zagraża, a zimna wojna się skończyła. Nie potrafi jednak odróżnić niebezpiecznego flirtu od zakochanej pary małżeńskiej. Zachód sądzi, że zimna wojna dobiegła końca, a komunizm jest martwy ale z punktu widzenia Sowietów zimna wojna uległa przyspieszeniu i stała się jeszcze większym zagrożeniem. Stanowi niebezpieczeństwo zwłaszcza dla prawicy, która została przeznaczona do całkowitego zniszczenia.

SIÓDMY BŁĄD Perestroika przynosi wiele korzyści Zachodowi

Sądzono, że perestroika służy interesom Zachodu, a Gorbaczowowi trzeba było okazać pomoc. W Stanach Zjednoczonych ten błąd popełnił nawet dobrze poinformowany Prezes Federation of American Scientists Jeremy J. Stone. W artykule opublikowanym na łamach New York Times wezwał Amerykanów żeby pomogli Sowietom ponieważ “naszym zdaniem Pan Gorbaczow jest najlepszym Pierwszym Sekretarzem o jakim dotąd mogliśmy tylko marzyć”.

W Europie Zachodniej to przekonanie było jeszcze silniejsze. Opowiadano się za nowym Planem Marshalla na rzecz odbudowy gospodarek w Związku Sowieckim i Europie Wschodniej. Czym innym jednak była odbudowa gospodarek w spustoszonej wojną Europie Zachodniej żeby osłonić ją od armii Stalina i wykreować systemy demokratyczne. A co innego stanowi ogromna pomoc gospodarcza dla wrogów ideologicznych i grabarzy demokracji zachodnich w czasie gdy wprowadzają swoje strategie politycznej ofensywy przeciw Zachodowi.

ÓSMY BŁĄD Strach przed niepowodzeniem perestroiki i upadkiem rządów Gorbaczowa

To błąd historyczny. Wyolbrzymianie roli Gorbaczowa wywołało nadmierne obawy o jego przetrwanie i sukces perestroiki, wobec której Zachód miał ogromne oczekiwania. Obawiano się, że odejście Gorbaczowa doprowadzi do prześladowania ‘reformatorów’, buntu, a może i anarchii w Związku Sowieckim. Stałoby się lepiej gdyby skoncentrowano się na rozwiązywaniu własnych problemów i unikaniu żeby “transformacja” Gorbaczowa nie miała wpływu na ich własne narody.

DZIEWIĄTY BŁĄD Znika potrzeba polityczno-wojskowych sojuszy ze Stanami Zjednoczonymi

Związek Sowiecki nabierał coraz bardziej nastawienia pokojowego, a Gorbaczow, jak sądzono, wzbudzał większe zaufanie. Stąd, jak wnioskowano, sojusze polityczno-wojskowe z Ameryką stawały się przeżytkiem. Trzeba teraz cały Zachód obudzić w obliczu zagrożenia jakie stanowi strategia sowieckiej perestroiki, która bardziej niż kiedykolwiek wymaga utrzymania i wzmocnienia tych sojuszy.

Dodaj komentarz