Jak zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, gdy często używam zabezpieczeń biometrycznych?

Jak zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, gdy często używam zabezpieczeń biometrycznych?

Technologia rozpoznawania biometrycznego jest obecna w wielu miejscach, takich jak punkty widokowe, centra handlowe, biurowce itp., choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę.

W ciągu ostatnich lat technologie rozpoznawania biometrycznego wielokrotnie atakowane były przez opinię publiczną, wywołując zaniepokojenie różnych środowisk społeczeństwa. W jest niektórych opiniach zwraca się uwagę, że osobiste dane biometryczne, takie jak twarz, odcisk palca, DNA itp. są niepowtarzalne i niepodrabialne. Nieprawidłowe używanie i przechowywanie danych zabezpieczeń biometrycznych, może spowodować przechwycenie danych przez cyberprzestępców, a co za tym idzie narazić prawowitego właściciela danych na duże straty finansowe. Musimy wzmocnić prawodawstwo i ulepszyć zasady, aby zapobiegać nadużyciom i nieprawidłowościom w systemie gromadzenia danych technologii rozpoznawania biometrycznego.

Zabezpieczenia blokady dostępu do smartfona – musisz zeskanować swoją twarz, siatkówkę oka, odcisk palca… Logowanie się do aplikacji – musisz użyć zabezpieczeń biometrycznych… Bankowość internetowa – polecana metoda logowania i autoryzacji operacji – odcisk palca…

Przy powszechnym zrozumieniu technologii, takich jak wrażliwe dane i sztuczna inteligencja, ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych powinny być priorytetem. Niejednokrotnie już doszło do nielegalnegio wycieku informacji, niewłaściwego wykorzystania, a nawet od sprzedaży danych osobowych, co wzbudziło obawy ludzi co do metod zabezpieczania newralgicznych danych przed nieautoryzowanym użyciem.

Internet zapewnia wygodę dostępu do wiedzy, łatwiejszej nauki, pracy oraz bycia rozpoznawalnym celebrytą internetowym a biotechnologia jest trendem rozwoju technologicznego, mającym na celu ułatwienie i zwiększanie bezpieczeństwa poruszania się w sieci. Bynajmniej tak Nas zapewniają zarówno twórcy zabezpieczeń biometrycznych, jak również usługodawcy korzystający z tego typu rozwiązań. Pamiętać jednak trzeba, że wygoda nie oznacza bezpieczeństwo.
W lutym 2019 roku “Deep the Web Vision” spowodował wyciek do Internetu dużej ilości informacji zabezpieczeń rozpoznawania twarzy, z powodu niskich środków bezpieczeństwa przechowywania danych. Z firmy wyciekły również dane osobowe, takie jak lokalizacja użytkowników, numer identyfikacyjny mieszkańca, adres zameldowania i data urodzenia.
Członkowie komisji międzynarodowej ds. zwalczania cyberprzestępczości nadzorują z dużą uwagą firmy, które stosują w swoich usługach technologię zabezpieczeń biometryką. Osobiste dane biometryczne, takie jak twarz, odciski palców, skan tęczówki i siatkówki oka, DNA itp. są niepowtarzalne i niepodrabialne, dlatego po kradzieży lub wycieku takich danych nie można ich odzyskać ani zmienić. Przyniesie to nieodwracalne zagrożenie dla ochrony prywatności. Technologie przechowywania danych biometrycznych często luki, które przestępcy mogą łatwo wykorzystać i złamać. Przestępcy mogą zdalnie kraść informacje i dane osobowe ludzi, naruszając dobra komunikacji w sieci.

Za nadużyciem technologii rozpoznawania biometrycznego stoi fakt, że nie wszystkie kraje ustanowiły odpowiednie progi bezpieczeństwa dotyczące gromadzenia informacji, a nieodpowiednie podejście do oceny ochrony prywatności sprawia, że rząd nie ma konkretnych założeń poprawy zabezpieczeń przechowywania danych.

Rozwój biotechnologii postępuje skokowo. Wielu przedstawicieli i członków komitetów nadzorujących prace nad tą technologią ocenia, że możliwe jest przyspieszenie formułowania i ulepszania przepisów ustawowych i wykonawczych, oraz standaryzacja całego procesu gromadzenia danych, zapobiegawcze nakłanianie przedsiębiorstw do realizacji świadczenia w zakresie ochrony informacji, jak też surowego zwalczania czynów naruszających prywatność i bezpieczeństwo.

Udostępnianie firmom jak i opracowywanie własnych technologii rozpoznawania biometrycznego nie tylko powinno przestrzega zasad legalności, ale także przestrzegać zasad bezpieczeństwa, wartości i poufności danych. Promowanie ochrony danych w technologii biometrycznej wymaga od odpowiednich wydziałów promowania, tworzenia i doskonalenia nakreślenia samodyscypliny w branżach sieciowych, zgodnie z przepisami prawnymi, regulacjami administracyjnymi i kosztami kar za niedotrzymanie regulacji stanowiących o zasadach gromadzenia i zabezpieczenia tych informacji.

Dodaj komentarz