Na czym polega wolontariat?

Prawda i fałsz o kosmetykach bio

 Zasady odbywania wolontariatu zależne są od formy ich realizacji. W zależności od naszej mobilności
i aktywności w poszukiwaniu i zdobywaniu doświadczenia zawodowego sami możemy sobie zorganizować miejsce praktyk/wolontariatu lub postarać się o praktyki w ramach toku studiów.

Wolontariat

Wolontariat odbywa się przede wszystkim w oparciu o porozumienie między nami a organizacją
w której wolontariat będzie realizowany. Zakres, tematyka, czas i wszystkie inne zasady zależą od naszych negocjacji oraz możliwości docelowej organizacji. Konieczne jednak będzie podpisanie porozumienia lub umowy pomiędzy Wami a organizacją – bo to ona będzie podstawą do potwierdzenia, że w ogóle wolontariat miał miejsce.

Bez względu na jego charakter, od nas samych i naszego zaangażowania, zależy na ile faktycznie będzie to nasze doświadczenie zawodowe. Z całą pewnością organizacja powinna wyznaczyć naszego opiekuna lub kogokolwiek, kto będzie dla nas kontaktem w organizacji i wprowadzi nas w zakres zadań i obowiązków, które obejmą praktyki czy wolontariat. Jednocześnie po zakończeniu wolontariatu mamy pełne prawo do starania się o certyfikat lub jakąkolwiek inną formę potwierdzenia odbycia praktyk/wolontariatu. W informacji tej powinny być wypunktowane najważniejsze informacje na temat naszych zadań, projektów, w których braliśmy udział czy czas realizacji wolontariatu. Jest to również punkt wyjścia do pozyskania referencji, które w przyszłości mogą przydać się w procesie poszukiwania pracy.

Celem wolontariatu jest:

zapoznanie z wewnętrzną organizacją oraz warunkami funkcjonowania w środowisku lokalnym i regionalnym jednostek, w których realizowane jest wolontariat,
zapoznanie uczestników z rolą i zadaniami tych jednostek,
pogłębienie wiedzy zdobytej dotychczas, poprzez praktyczne rozwiązywanie problemów ekonomiczno-społecznych charakterystycznych dla danego podmiotu, uściślenie tematyki pracy dyplomowej z ewentualnym uwzględnieniem potrzeb i specyfiki jednostki, w której realizowana jest wolontariat. Zebranie niezbędnych materiałów, względnie przeprowadzenie przewidzianych do realizacji badań, na poziomie wystarczającym do przygotowania dyplomowej pracy licencjackiej.

W przypadku wolontariatu wystarczy porozumienie o współpracy.

Dodaj komentarz