Kiedy należy złożyć korektę PIT?

Do złożenia rocznej deklaracji podatkowej zobowiązani są wszyscy, którzy w danym roku osiągnęli dochody. Niektórzy, pomimo terminowego złożenia deklaracji, czasami muszą złożyć jej korektę. W jakich sytuacjach należy to zrobić?

Błędy w deklaracji

Zwykły błąd ludzki może spowodować, że w deklaracji podatkowej znajdą się błędne dane bądź wyliczenia, które mają wpływ na wysokość zapłaconego podatku. Korekty możemy dokonać in plus (zwiększając wartość podatku do zapłaty) lub in minus (gdy to urząd musi zwrócić nadpłacony podatek dochodowy). Na sporządzenie korekty mamy aż 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym deklaracja właściwa została złożona. Przykładowo, na skorygowanie zeznania za 2021 rok mamy czas aż do końca 2027 roku. Niemniej jednak, po zauważeniu jakiegokolwiek błędu, powinniśmy złożyć korektę jak najszybciej.

Obowiązek składania korekt – kiedy występuje?

W niektórych sytuacjach podatnik będzie miał obowiązek złożenia korekty deklaracji. Dotyczy to sytuacji, w której dokonano pomyłki, w wyniku której na straty został narażony skarb państwa. Podatnik ma obowiązek nie tylko złożyć właściwą korektę, ale również wpłacić na konto właściwego urzędu skarbowego zaległe kwoty wraz z odsetkami. Obowiązek złożenia korekty występuje również w sytuacji, gdy organ podatkowy na skutek przeprowadzonej kontroli dopatrzy się błędów. Wtedy też wydane zostaje pismo, w którym znajdziemy informację dotyczącą tego, do kiedy korekta pit ma być złożona. Organ podatkowy może zaniechać ukarania podatnika, jeśli kwota wynikająca z pomyłki była nieznaczna, a sama pomyłka miała charakter zwykłego błędu ludzkiego. Tymczasem w sytuacji, gdy to podatnik, w wyniku złożenia błędnej deklaracji, doznał szkody finansowej, złożenie korekty jest prawem, a nie obowiązkiem. Oznacza to, że chcąc odzyskać należne środki pieniężne, możemy złożyć korektę, jednak jeśli tego nie zrobimy, nie narażamy się na odpowiedzialność.

Jak złożyć korektę PIT?

Pozostaje pytanie, w jaki sposób złożyć korektę rocznej deklaracji podatkowej? Otóż złożenie deklaracji korygującej następuje w taki sam sposób, jak deklaracji głównej. Możemy zrobić to przez internet, wysyłając elektroniczne zeznanie. Podatnik może również złożyć korektę bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym, a także przesłać formularz pocztą. Pamiętajmy, aby trzymać się wyznaczonych terminów – 5 lat obowiązuje nas w przypadku składania korekty z własnej inicjatywy, mniej czasu mamy natomiast w momencie, gdy jesteśmy do tego zobowiązani przez organ skarbowy. 

Dodaj komentarz