Co to jest Audyt energetyczny termomodernizacyjny i do czego służy?

Co to jest Audyt energetyczny termomodernizacyjny i do czego służy?

Co to jest Audyt energetyczny termomodernizacyjny i do czego służy?

Audyt energetyczny to analiza rzeczywistego stanu obiektu przeprowadzona poprzez wizję lokalną oraz szereg obliczeń, w których trakcie badany jest stan obiektu pod kątem energetycznym przed i po modernizacji. Wynik obliczeń przedstawienia się w postaci propozycji (wariantów) termomodernizacyjnych, które przyniosą określone korzyści energetyczne np. modernizacja systemu ogrzewania i przygotowania cieplej wody użytkowej, ocieplenie budynku. W końcowym wyniku obliczeń są też efekty zmniejszenia zużycia energii w wyniku wybrania określonego wariantu prac modernizacyjnych, które wpłyną na zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie również zmniejszenia kosztów ogrzewania. Prawidłowo, przeprowadzony audyt energetyczny może pomóc w zoptymalizowaniu zużycia energii systemu ogrzewania w budynku tak, aby był jak najwydajniejszy i generował jak najmniejsze koszty.

Audyt energetyczny znajduje i analizuje słabe punkty badanego obiektu np. budynku, które wpływają na największe zużycie energii cieplnej budynku oraz pozwala uporządkować informacje o obecnym zużyciu energii i dokonać oceny aktualnego stanu instalacji centralnego ogrzewania i c. w. u., wszystkich przegród zewnętrznych budynku i instalacji wentylacji.

Rodzaje audytów energetycznych:

  • Audyt energetyczny termomodernizacyjny

  • Audyt efektywności energetycznej

  • Audyt remontowy

  • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa (przemysłowy)

Audyt energetyczny termomodernizacyjny pozwala uporządkować informacje o obecnym zużyciu energii i dokonać oceny aktualnego stanu budynku pod kątem:

  • instalacji centralnego ogrzewania,

  • instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

  • wszystkich przegród zewnętrznych budynku np. ściany, dach itd.,

  • wentylacji

Nietrudno się domyśleć, że każde prace termomodernizacyjne zmniejszają zużycie energii w budynku, ale problematyczne jest prawidłowe wyznaczenie grubość izolacji dla określonej przegrody budynku zgodnie z wymaganiami technicznymi WT 2021. Wielu inwestorów zastanawia się też, które z prac modernizacyjnych przyniosą największą oszczędność zużywanej energii przy jak najniższych kosztach. Audyt energetyczny określa, które z planowanych prac termomodernizacyjnych przyniosą największą oszczędność energii przy jak najkrótszej stopie zwrotu kosztów.

W audycie energetycznym w końcowym raporcie są zawarte rekomendacje (warianty), które pozwalają wybrać ten wariant, na który nas stać i przy zachowaniu określonej oszczędności zużycia energii potrzebnej na ogrzewanie i wentylację budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Typowe propozycje termomodernizacyjne budynków obejmują działania takie jak:

• modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,

• modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej

• ocieplenie przegród zewnętrznych,

• wymiana okien i drzwi

• modernizację wentylacji.

Komu powinno się zlecać wykonanie audytu energetycznego?

Audyt energetyczny powinniśmy wykonać przed rozpoczęciem wszelkich prac termomodernizacyjnych. Na potrzeby ogólnopolskiego programu termomodernizacyjnego “Czyste Powietrze” audyt energetyczny nie jest obowiązkowy, ale wielokrotnie warto go wykonać, aby być pewnym tego, w jakie prace inwestuje sięswoje pieniądze i być pewnym, że dotacja nie przepadnie. Gdy w perspektywie mamy rządowe dofinansowanie audytu energetycznego warto by było mieć pewność, że dokument będzie wykonany prawidłowo i w myśl obowiązujących przepisów prawnych i budowlanych, wyniki będą rzetelne i zgodne z prawdą. Przeprowadzenie audytu energetycznego powinno się zlecać wykwalifikowanym, doświadczonym osobom. Koszty takiego audytu energetycznego do kwoty 1000 zł są w 100% zwracane a firma CEB.COM.PL wykonując taki audyt energetyczny pomoże dodatkowo w wypełnieniu wniosku w części związanej z audytem energetycznym.

Dodaj komentarz