Geotechnika a budownictwo specjalne

Geotechnika a budownictwo specjalne

Termin budownictwo specjalne dotyczy konstrukcji zaprojektowanych do bardzo konkretnego zastosowania końcowego, takich jak szklarnia, które wymagają szczegółowych specyfikacji konstrukcyjnych i metod dostosowanych do tej wyjątkowej funkcji budynku. Obejmuje również instalację podobnie określonych i szczególnych podsystemów, takich jak skarbiec bankowy, w konwencjonalnych budynkach. Projekty budowlane działu „budownictwo specjalne” zwykle wymagają profesjonalnej wiedzy i wiedzy konstrukcyjnej, co powoduje, że ich projektowanie i budowa są droższe niż projekty standardowe. Struktury i systemy działu konstrukcji specjalnych często oferują mniejszą elastyczność w zakresie ponownego wykorzystania przestrzeni w przyszłości ze względu na wyjątkowy charakter ich pierwotnych założeń projektowych.

Systemy deskowań są pomocami budowlanymi, które składają się zarówno z szalunku, jak i rusztowania wsporczego. Biorąc pod uwagę faktycznie decydujący punkt stateczności, potocznie określany szalunek jest również podporą, która musi spełniać wymagania odpowiednich przepisów technicznych. Powszechnie stosowane obejmują stałe konstrukcje pomocnicze (szalunki lub szalunki stojakowe), tego typu wsporniki mogą być stosowane w sufitach, ścianach i kolumnach. Ponadto implementowane są specjalne systemy szalunków ruchomych, do których zalicza się deskowanie przesuwne. Jest to wykorzystywane w szczególności przy budowie elementów pionowych np. ściany, szyby.

W przeszłości geotechnika była postrzegana jako podobszar inżynierii lądowej (inżynierii budowlanej), ale obecnie wykracza poza to jako samodzielny przedmiot. Inżynieria geotechniczna jest oferowana jako oddzielna dziedzina lub jako specjalizacja w inżynierii lądowej. Absolwenci inżynierii geotechnicznej, oprócz tytułów inżynierskich, kształcą się w zakresie nauk przyrodniczych i nauk o Ziemi.
Decydując się na tę profesję, zdobędziesz specjalną wiedzę z zakresu mechaniki gruntów, inżynierii wód gruntowych i skał.

Dyplomowani geolodzy prowadzą również działalność w zakresie inżynierii geotechnicznej i uzupełniają wyżej wymienione podkategorie wykształceniem naukowym. Oprócz technologii asfaltowej i zaprawy betonowej geotechnika jest specjalnością w szkoleniach zawodowych dla inspektorów materiałów budowlanych.

Dodaj komentarz