Jakie są rodzaje demokracji?

Jakie są rodzaje demokracji?

Demokracja dzieli się na dwa rodzaje bezpośrednią i pośrednią. W przypadku demokracji bezpośredniej mamy do czynienia z procesem podejmowania decyzji, który odbywa się za pomocą referendum i głosowań ludowych. W takich głosowaniach udział brać mogą wszyscy uprawnieni obywatele. Demokracja bezpośrednia to system, który daje obywatelom bardzo duże możliwości decydowania o obliczu polityki państwa. Kolejnym systemem jest najpopularniejszy w tej chwili system polityczny, czyli demokracja pośrednia. W takim systemie obywatele wybierają swoich przedstawicieli.

To właśnie Ci przedstawiciele w imieniu obywateli podejmują decyzje polityczne. Wybór przedstawicieli odbywa się w wyborach do różnych instytucji. Mowa tu zarówno o samym szczycie, czyli sejmie i senacie, jak również od szczeblu samorządowym. Politolodzy uważają, że demokracja pośrednia jest bardziej skuteczna od demokracji bezpośredniej, ponieważ przyspiesza podejmowanie decyzji. O ile demokracja bezpośrednia wydaje się być bardzo skuteczna w przypadku mniejszych grup i społeczności, o tyle w przypadku dużych państw dużo bardziej efektywna jest demokracja pośrednia. Systemem, który niejako łączy cechy demokracji bezpośredniej i pośredniej jest demokracja uczestnicząca. Najczęściej demokracja uczestnicząca jest stosowana w obszarze lokalnym. Jest on na tyle bliski indywidualnym obywatelom, że podejmowanie decyzji przez referenda jest efektywne.

W takim systemie obywatele mogą decydować o takich kwestiach jak budżet, inwestycje, podział administracyjny czy lokalne podatki. Dyskusje jak również głosowania mają miejsce w dzielnicach, miastach oraz gminach na specjalnych zgromadzeniach. W krajach, których na co dzień obowiązuje demokracja ten system jest powszechnie stosowany, ponieważ się bardzo dobrze sprawdza. Administracja w przypadku demokracji uczestniczącej wykonuje i realizuje instrukcje lokalnej społeczności. Wszystko przebiega bardzo efektywnie i szybko, a system działa jak najbardziej poprawnie.

Dodaj komentarz