Zbawienne akty strzeliste wznoszone do Pana Boga

Zbawienne akty strzeliste wznoszone do Pana Boga

Akt strzelisty jest krótką Modlitwą, która może być wznoszona do Pana Boga w ciągu dnia dowolną ilość razy. Akty strzeliste przybliżają człowieka do Pana Boga i zacieśniają więź ze Stwórcą. Pan Jezus nauczał, co można przeczytać w Ewangelii świętego Łukasza, że zawsze powinniśmy się modlić i nigdy nie ustawać.

Taką krótką Modlitwą są akty strzeliste zawierające nasze dziękczynienie, nasze prośby, pobożne westchnienia, słowa miłości do Pana Boga, jak i słowa przebłagania za grzechy oraz zadośćuczynienia za winy.

Czym są jeszcze akty strzeliste?

Akty te są szczególnym zaangażowaniem świadczącym o naszej wierze i miłości do Pana Boga, do Matki Bożej, czy Świętych Pańskich. Aktem strzelistym jest każda osobista Modlitwa wypowiedziana szczerze i z jak największą świadomością i zaangażowaniem. Można odmawiać ją w każdej sytuacji życiowej, jak na przykład w drodze do pracy, w samochodzie lub w autobusie, na spacerze, w restauracji, w kinie, w domu, podczas zajęć w ogrodzie, a nawet w pracy, bo trwa ona tylko około 10 sekund.

Jak działają i co dają człowiekowi akty strzeliste?

Akty takie pomnażają łaski dla nas. Poza tym oczyszczają duszę człowieka, podtrzymują człowieka na duchu, uspokajają, dodają siły i mocy, napełniają odwagą, łagodzą stres i niepokój, bo człowiek czuje, że nie jest sam, że Pan Bóg nad nim czuwa.

Wielką wagę do aktów strzelistych przywiązywali Ojcowie Pustyni. Uważali, że akty strzeliste potrzebne są dla utrzymania pamięci o obecności Bożej i pozwalają ciągle chodzić w Bożej obecności. A święty Jan Chryzostom uważał, że akty strzeliste zamykają drzwi szatanowi i nie dopuszczają do powstania złych myśli podsuwanych nieustannie przez złego ducha.

Akty strzeliste są miłe Panu Bogu, bo wyrażają miłość i zaufanie do Niego i pamięć o Nim. Poprzez akty strzeliste dajemy Panu Jezusowi odczuć nasze przywiązanie do Niego i to, że jest dla nas najważniejszy, jak i to, że w każdej chwili dnia o Nim myślimy. Wierzymy Mu i się do Niego uciekamy lub prosimy o orędownictwo Jego Matkę Maryję.

Jak mogą wyglądać akty strzeliste?

Krótkie Modlitwy wznoszone do Pana Boga lub do Matki Bożej mogą być różne, jak np.:

– “Przyjdź Duchu Święty i oświeć mnie swoją Mocą”;

– “Panie Jezu bądź mi miłości, bo zgrzeszyłem”;

– “Panie Boże zmiłuj się nade mną grzesznym”;

– “Jezu cichy i pokorny uczyń serce moje według serca Twego”;

– “Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata obdarz nas pokojem”;

– “Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami”;

– “Bóg mnie zbawia, Jezus daje mi światło, Duch Święty jest moim życiem dlatego niczego się nie lękam”;

– “Maryjo Niepokalanie Poczęta wspomóż”;

– “Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie”;

– “Jezu Ty się tym zajmij”;

– “Duchu Święty wskaż mi drogę postępowania”;

– “Duchu Święty Boże zmiłuj się nad nami”;

– “Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami”;

– Panie daj, abym przejrzał”;

– “Matko Najświętsza przyczyń się za nami”;

– “Jezu ufam Tobie”;

– “Maryjo ucieczko grzeszników wyproś przebaczenie grzechów u Swojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa”;

– “Panie Jezu Ty wiesz, że Cię kocham”.

Te, jak i wiele innych pobożnych westchnień może stanowić akty strzeliste. Wiele aktów strzelistych można spotkać także w Piśmie Świętym.

Te krótkie Modlitwy mają wynikać z naszego serca i niekoniecznie muszą być wyuczone. Gdyż akty strzeliste są Modlitwą zazwyczaj spontaniczną i wynikającą z poruszenia serca i z potrzeby duszy człowieka. Zazwyczaj poprzedza je jakieś wydarzenie, jakaś osobista szczególna sytuacja.

Czym są krótkie modlitwy?

Modlitwy są formą komunikacji z boskością. Są sposobem komunikowania się z Bogiem, stwórcą i podtrzymywaczem wszechświata. Modlitwy są często postrzegane jako forma uwielbienia i sposób na wyrażenie tego, za co jest się wdzięcznym.

W wielu religiach modlitwa jest postrzegana jako ważny akt, którym można wyrazić wdzięczność, poprosić o przewodnictwo lub poprosić Boga o przebaczenie. Modlitwa może być również używana do wyrażania siebie, kiedy wyraża się to, co czuje lub myśli, aby wyjaśnić swoje myśli lub szukać jasności.

Jakie są dobre przykłady krótkich modlitw?

W tradycji chrześcijańskiej słowa kierowane do Boga są często nazywane „modlitwami”. Modlitwy mogą przybierać różne formy, od spontanicznych myśli lub emocji po starannie skomponowane słowa. Przykładem krótkiej modlitwy jest: „Panie, dziękuję Ci za ten dzień. Jestem wdzięczny za moje życie i wszystko, co mam. Pomóż mi być najlepszą osobą, jaką mogę być”. 

Krótka modlitwa to także modlitwa, która może zająć od jednego do czterech wersetów w Biblii. Jest często używany do uwielbienia, dziękczynienia, spowiedzi lub prośby. Przykłady krótkich modlitw obejmują: Modlitwa Psalmów: „Panie, usłysz mój głos, gdy wołam do Ciebie; niech moje wołanie do Ciebie dojdzie”. „Modlitwa Pańska” jest bardzo powszechnym przykładem krótkiej modlitwy. Modlitwę można określić jako jeden ze sposobów komunikacji między Bogiem a człowiekiem. Biblia mówi: „módlcie się przez cały czas”. Mówi również w Psalmach: „Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem w udręce, moje serce jest zmartwione; ożyw mnie Panie, według Twego słowa”.

Modlitwa do Pana

W Biblii Jezus nauczał swoich uczniów, jak się modlić, używając Modlitwy Pańskiej. Modlitwa Pańska jest wzorem dla wszystkich modlitw i zwykle nazywana jest modlitwą „Ojcze nasz”. Jest to standardowy tekst, który chrześcijanie odmawiają Bogu, aby przekazać Mu swoje potrzeby.

Modlitwa Pańska rozpoczyna się wstępem, który zawiera trzy ważne słowa: „Ojcze nasz”. To zdanie komunikuje, że Bóg jest naszym stwórcą, a my jesteśmy Jego dziećmi. Odwołuje się również do ojcowskiej miłości Boga do nas jako Jego dzieci. Po tym wstępie znajduje się siedem próśb lub próśb w modlitwie: 

  1. odpuszczenie grzechów;
  2. wyzwolenie od zła;
  3. zapewnienie chleba powszedniego;
  4. przebaczenie dłużnikom;
  5. wolność od ucisku;
  6. ochrona przed pokusami;
  7. kierowanie się właściwym życiem.

Dodaj komentarz