Feng Shui. Trzy zasady harmonii

Feng Shui. Trzy zasady harmonii

Feng shui to praktyka planowania przestrzeni, która według starożytnych pozwala osiągnąć zgodę z naturą. W starożytnych Chinach Feng Shui było stosowane nie tylko do planowania wystroju wnętrz, ale również podczas budowy miast, wsi czy domów.

Podstawowe zasady Feng shui oraz ich znaczenie

Praktyka ta łączy się silnie ze sferą duchową. Feng Shui oznacza niewidzialną oraz nieuchwytną siłę rządzącą wszechświatem – podchodzi od symboli niewidzialnego wiatru oraz nieuchwytnej wody. Opiera się na trzech głównych zasadach, których przestrzeganie według starożytnych miało zapewnić życie w zgodzie z wszechświatem oraz oczyszczenie duchowe.

Pierwsza zasada

Pierwszą zasadą jest zasada feng – yin i yang. Słowa te oznaczały początkowo oświetlaną przez słońce oraz znajdującą się w cieniu stronę wzgórza. Model yin i yang wyjaśnia równowagę rządzącą wszechświatem oraz jego strukturę: yin symbolizuje żeńską stronę wszechświata, yang męską. Dążą one do siebie wzajemnie, zachowując równowagę.

Druga zasada

W filozofii Feng Shui równie ważne jest planowanie przestrzeni według siatki Bagua, podzielonej na osiem równych części. Każda z nich symbolizuje jedną z ośmiu sfer życia: karierę, wiedzę, rodzinę oraz zdrowie, bogactwo, sławę, małżeństwo, dzieci oraz otaczających nas pomocnych ludzi. Możemy poprawić swoją sytuację życiową oraz osiągnąć harmonię poprzez nałożenie siatki na plan domu – wejście do niego powinno znajdować się w pierwszej, szóstej lub ósmej strefie siatki Bagua.

Trzecia zasada

Trzecią z fundamentalnych zasad jest zasada Wu Xing, odnosząca się do pięciu elementów budujących świat według chińskiej filozofii. Podlegają one procesom niszczenia i odradzania oraz działają w przeciwnych sobie kierunkach, zgodnie z zasadą yin i yang. Oba cykle regulują obieg wszechświata pod względem przyrodniczym oraz regulują jego równowagę. Według chińskiej myśli, pięć elementów wszechświata to odpowiednio: drewno, ogień, ziemia, złoto oraz woda. Chińczycy sądzili, że liczba pięć niesie ze sobą harmonię oraz że zawarte w niej są idealne aspekty wszechświata. Swoje myślenie opierali na pięciu porach roku, stronach świata, pięciu planetach, pięciu zbożach, cechach charakteru czy cnotach – im wszystkim odpowiada idealna liczba pięć.

Podczas urządzania otaczającej nas przestrzeni możemy potraktować zasady Feng Shui dosłownie lub jako inspirację. Mieszkanie urządzone według zasad Feng Shui ma zapewnić nam dobrą energię, harmonię oraz powodzenie życiowe. Nawet jeżeli nie wierzymy w działanie tej zasady, warto rozważyć wprowadzenie kilku reguł do swojego wnętrza by zapewnić sobie przestrzeń oraz ład.

Dodaj komentarz